Birthe Larsen

Dansk

Birthe Larsen maler med en følsom og vibrerende streg. I kompositionerne indgår ofte bygninger, facader og stemninger - ikke i naturalistisk gengivelse, men som elementer i en fri billedopbygning. 

En del af inspirationen er hentet gennem adskillige ophold i Albisola i den italienske provins Ligurien, hvor Asger Jorn holdt til, og senere Cadiz i Spanien. 

Den kunstneriske udtryk udspringer desuden fra Birthes tidligere arbejde som socialpædagog blandt stofbrugere. I dette motivfelt sætter hun fokus på mellemmenneskelige relationer og adfærd i byrummet.   

Birthe anvender ofte gouache i kraftige farvelag, og ved hjælp af blyant og skrabeteknik, tegnes nye billedspor ind. Her opstår der en speciel virkning, der sammen med de første rå og uformelle penselstrøg danner et levende udtryk. 

English

Birthe Larsen paints with a sensitive and vibrant line. The compositions often include buildings, facades and moods - not in naturalistic reproduction, but as elements of a free imagery.

Part of the inspiration has been obtained through several stays in Albisola in the Italian province of Liguria, where Asger Jorn belonged, and later Cadiz in Spain.

The artistic expression also originates from Birthe's previous work as a social educator working with drug users. In this field of motivation, she focuses on interpersonal relationships and behavior in the urban area.

Birthe often uses gouache in strong color schemes, and by using pencil and scraper technique, new image tracks are drawn. This creates a special effect that, together with the first raw and informal brush strokes, creates a living expression.